Katai Yasu

Młoda żona Katai Makoto.

Description:
Bio:

Katai Yasu

Mori Nohata ni Shiro Wasillissa Wasillissa